Palniki

ThermJet

Nowy standard prędkości wypływu, emisji i zdolności przystosowywania się do zmiennych warunków pracy. Palniki ThermJet stanowią technologiczny skok naprzód w obszarze konstrukcji i wykonania. Wszystkie części palnika ThermJet zostały zaprojektowane tak, aby razem spełniać stawiane im wymagania. Dla konkretnej aplikacji należy określić zakres mocy palnika, rodzaj komory spalania, rodzaj paliwa i sposób kontroli obecności płomienia.

Opis produktu

  • ThermJet ma największą prędkość wypływu spośród wszystkich dostępnych aktualnie palników,
  • Dokładnie penetruje wsad i zapewnia wyrównanie temperatury, przez co uzyskuje się stałą jakość produktów i wymaganą wydajność systemu,
  • Można go zapalać w dowolnym punkcie obszaru zapłonu, bez konieczności stosowania palnika pilotowego,
  • Testy porównawcze z konkurencyjnymi urządzeniami dowodzą, że palnik ThermJet charakteryzuje się najniższą emisją,
  • Zintegrowane kryzy gazowe i powietrzne upraszczają orurowanie palnika, jego nastawę i regulację,
  • Możliwość pracy z różnymi paliwami, bez konieczności zmiany dyszy. Poza tym, można nim sterować dowolną metodą, także impulsowo, z nadmiarem powietrza i przy stosunku stechiometrycznym, Przyłącza powietrza i gazu można regulować niezależnie, w krokach co 90°, co pozwala dostosować palniki do instalacji o różnych geometriach,
  • Montaż, eksploatacja i konserwacja są uproszczone i przez to mniej kosztowne,
  • Wykonane, aby trwać. Odporne, niezawodne, pewne,
  • Dostępne w 14. wielkościach, z mocą maksymalną w zakresie od 44 do 5680 kW. Wszystkie modele są dostępne także w wykonaniu do pracy z podgrzanym powietrzem.

Specyfikacja produktu

Rodzaj
Z dyszą mieszającą
Zakres mocy
150,000 do 20,000,000 (Btu/hr) 44 do 5860 (kW)
Zakres regulacji
50:1
Maksymalna temperatura procesu
2800°F, 1540°C
Paliwo
Gaz ziemny, Propan, Butan