Minnox

Palnik Minnox – opatentowana konstrukcja wykorzystuje wstępnie zmieszaną mieszaninę gaz/powietrze przy nadmiarze powietrza. Systemy Minnox są z zasady dostarczane z palnikiem, mieszaczem i rozdzielaczem dolotowym w odcinku kanału lub w postaci płyty bocznej przeznaczonej do osadzenia w istniejących rurociągach procesowych.

  • Chłodniejszy płomień,
  • Niska emisja NOx <10ppm,
  • Obniżona emisja CO <30ppm przy 3% 02,
  • Niestandardowy projekt spełniający wymagania klienta,
  • Krótka długość płomienia,
  • Bezpośrednie ogrzewanie.

SPECYFIKACJA

Aktualna wersja: 2.4
Rodzaj: Z dyszą mieszającą
Zakres mocy:   Od 44 do 5860 (kW)
Zakres regulacji: 30:1 
Maksymalna temperatura procesu: 2800°F, 1538°C
Paliwo: Gaz ziemny, Propan, Butan,

Gaz odpadowy, Gaz o niskiej zawartości BTU

Aplikacje: Suszenie i piece do utwardzania, Spalarnie, Suszenie tekstyliów, Procesy spożywcze/pieczenie, Wyżarzanie, Homogenizacja aluminium